01:43 ICT Thứ tư, 27/09/2023
Thanh pho Hai phong

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Thông báo giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Hiện nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ đang lưu trữ 67 phông tài liệu tương đương 1.320 mét giá và 9.729 hộp, 63.259 hồ sơ tài liệu có giá trị. Trong đó gồm tài liệu hành chính, tài liệu xây dựng cơ bản, tài liệu nghiên cứu khoa học từ năm 1955 đến nay; hệ thống công báo Chính phủ từ năm 1945 và các tài liệu sách, báo, tạp chí khác. Chi tiết tại đây

Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2023

Công văn số 927/HCQG-QLBD ngày 30/5/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2023. ( Nội dung tuyển sinh chi tiết xem tại công văn kèm theo)

Nội dung thực hiện tại Bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng nội dung thực hiện tại Bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ công bố.